Vous consultez l'ancienne version de Bibliorare
Cliquez ici pour revenir au site actuel

This is the archived content of Bibliorare
Click here to go back to actual website

 

_______________________________________________________________________________________________

Accueil
Catalogues ventes et librairies
Info du bibliophile
Coin du Bibliophilie
Salle des ventes
Recherches

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LLUIS COMPANYS JOVER (1882-1940)

ARXIU FOTOGRAFIC PERSONAL DE LLUIS COMPANYS JOVER (1882-1940)

****

RESULTAT DE LA VENTE DU MARDI  03 JUIN 2003

HÔTEL DES VENTES DE RENNES

***

SCP. LIVINEC - GAUDUCHEAU - JEZEQUEL

BRETAGNE ENCHERES

32, place des Lices - 35000 RENNES 

Tél. (33) 02 99 31 58 00 Fax (33) 02 99 65 52 64

e-mail : art@rennesencheres.com

EXPERT : Eric  SEGUINEAU, Libraire.

24, Bld. Hennecart. B.P.158 - 44504 La Baule Cedex.

Fax-Tel : (33) 02 40.24.04.62 - E-mail : eric.seguineau@free.fr

    

Pour être informé gratuitement, par mail sur les prochaines ventes. Cliquez ici. Merci

 

   

    

 
ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LLUIS COMPANYS JOVER (1882-1940)

Résultat : 15 500, euros + frais ( 101 673, FRF ) Achat des Archives gouvernemental de Catalogne (Espagne)

Importantes archives personnelles de Lluis Companys, célèbre homme politique catalan, l'un des principaux défenseurs de la Catalogne et de son autonomie. Figure majeure d'Esquerra Republicana de Catalunya, il occupe successivement les fonctions de Député, de Gouverneur civil de Barcelone, de Président du Parlement Catalan, puis accède à la présidence de la " Generalitat de Catalunya ". En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole qui voit la défaite militaire de la République, Lluys Companys choisit l'exil en France. Après un passage par Paris, il se fixe à La Baule les Pins, station balnéaire de la côte atlantique ; il y est arrêté par la Gestapo le 13 Août 1940 et transféré à la prison de la Santé à Paris. Il est aussitôt extradé vers l'Espagne où il sera fusillé le 15 Octobre 1940 au fort de Montjuic à Barcelone.

Cet ensemble se compose principalement de plus de 500 photographies originales tirées sur papier la plupart au format 18 x 24 cm. Ces clichés concernent les cinq dernières années (1934, 1935, 1936, 1937, 1938) de la vie politique de Lluys Companys, en Catalogne et à Barcelone. Elles montrent les rassemblements populaires, les visites, banquets et inaugurations, les activités liées à la Guerre Civile, emprisonnement de Madrid, les réunions politiques, discours et allocutions radiophoniques, etc., témoignant ainsi de l'importante activité du leader politique. Si bon nombre de ces clichés sont légendés : " Arribada a Gandesa ", " Enterro de Macià ", " Commemoracio Revolutio Rusa ", " Amb Llia Ehrenburg, escriptor rus ", " Enterro de Durruti ", " Delegatio Euskadi ", " Grup intelectuals estrangers ", " Dinar à L'Ast amb diversos politics ", " manifestatio antifascista ", etc., certains comportent des notes manuscrites au crayon qui semblent être de la main même de Lluis Companys : " Mon govern de la Generalitat despres de la crisi produida per la sortida de Lluhi i Comorera ".

Quelques photographies concernent sa vie familiale, sa maison natale à Tarros, des clichés de son épouse Carme dont une photographie prise à bord de L'Uruguay avec cette légende : " a Carme el amor unic i definitiu de la meva vida. Desembre 1934. Lluis Companys ", …

Parmi les autres documents composant ces archives, on remarque :

- un texte de 9 pages dactylographiées concernant la bibliothèque de Lluis Companys titrées : " Relacio de Llibres comprats a Mr. Morera ", " Llibres que hi han a la biblioteca del despaix ", …

- 13 pages dactylographiées de discours et d'allocutions dont le texte du dernier discours de Lluis Companys qui est, sous le titre " Alto el Foc ", l'ultime allocution radiophonique prononcée à la fin de la guerre civile demandant l'arrêt des combats de rue en Catalogne.

- un volumineux dossier en carton souple portant au crayon bleu la mention " Secretaria " et composé d'articles de Lluis Companys publiés dans la presse, découpés et classés.

- des cartes de visites de M. & Mme. Lluis Companys, du " President de la Generalitat ", des papiers à en-tête de la Generalitat de Catalunya (" El President de la Generalitat de Catalunya saluda … "), des faire-parts d'une messe célébrée à Paris, vers 1948, à sa mémoire.

Ces archives contenues dans une valise d'époque en cuir, assez usée, avaient été transportées en France par Lluis Companys lors de son exil en 1939 ; depuis lors elles ne quittèrent pas, jusqu'à ce jour, la ville où il fut arrêté.

Accompagnant ce témoignage aussi séduisant pour son intérêt historique que par le rôle joué par son auteur, nous joignons un ouvrage religieux intitulé " La Vie des Saints " comportant sur la page de garde cette longue note manuscrite de l'épouse de Lluis Companys commençant par ces mots : *" Al moment en que va esser agafat i més près per els Alamanys, el meu estimat i mai més oblidat espos tenia aquest llibre à les mans … ".

* " Au moment où il a été arrêté puis emprisonné par les Allemands, mon très cher et jamais oublié époux tenait ce livre entre ses mains … "

Estmation : 5 / 6.000 euros Photographies

*************

Résultat : 15 500, euros + frais ( 101 673, FRF )

ARXIU FOTOGRAFIC PERSONAL DE LLUIS COMPANYS JOVER (1882-1940)

Important arxiu personal del cèlebre politic català Lluis Companys Jover, un dels principals defensors de la autonomia de Catalunya, figura major d'Esquerra Republicana de Catalunya. Va ocupar successivament les funcions de Diputat, Gobernator Civil de Barcelone, President del Parlement Català i President de la Generalitat de Catalunya. L'any 1939, en acabar la guerra civil espanyola amb la derrota militar de la Repùblica, Lluis Comanys va exiliar-se a França. Desprès de passar per Paris es va intal-lar a La Baule les Pins, balneari de la costa atlantica. El 13 d'Agost de 1940 va ser arrestat per la Gestapo i empresonat a Paris, a la pesò de la Santé. Pos desprès va ser extradit cap a Espanya on sera afusellat el 15 d'Octubre del 1940, al fort de Montjuic de Barcelona.

Aquest arxiu està constituit, principalment, per mès 500 fotografias originals sobre paper, la majora de format 18 x 24 cm., que reflecteixen la seva activitat politica durant els ùltims 5 anys (1934, 1935, 1936, 1937 i 1938) a Barclona i a Catalunya. Representent les reunions populars, el seu empresonament, les visitas, els banquets e inaugurations, els discursos publics, las al-locucions radiofònicas, las sevas activitats durant la guerra civil, etc. Moltes d'aquestes fotografias portent una inscriptiò al dors : " Manifestaciò antifeixista ", " El President de la Generalitat revistant les forces de la nova policia de Catalunya autonoma ", " Dinar à L'Ast amb divers politics ", " Arribada a Gandesa ", " Enterro de Macià ", " Commemoraciò Revoluciò Rusa ", " Amb Ilia Ehrenburg escriptor rus ", " Entrega auto per la columna Companys ", " Inauguraciò monument Soldat del Poble ", " Enterro de Durruti ", " Delegaciò Euskadi ", " Grup intellectuals estrangers ", etc., etc. Algunas inscripcions semblen ser de la propia mà de Companys : " Mon Govern de la Generalitat desprès de la crisi produida per la sortida de Lluhi i de Comorera ", etc.

D'altres fotografias tenen relaciò amb la seva vida personal o familiar : casa natal à Tarros, retrats seus i de la seva esposa Carme, etc. Una fotographia titulada " à bord de l'Uruguay " oferta per ell a la seva esposa, porta el text autograph seguent : " A Carme, el amor ùnic i definitiu de la meva vida. Desembre 1934. Lluis Companys ".

Alguns altres documents es troben també en aquest arxiu :

~ 9 paginas dactilografiadas sobre la biblioteca de Ll. Companys : " Relaciò de Llibres comprats a Mr. Morera ", " Llibres que si han a la biblioteca del despaix … ".

~ 13 paginas dactilografiadas de discursos i al-locucions entre els quals text de l'ùltima al-locuciò radiofònica, al final de la guerra civil, dernanant la cessaciò desl combats de carrer à Catalunya i que porta el titol de " Alto el Foc ".

~ Una carpeta amb el titol manuscrit de " Secretaria ", plena d'articles de Lluis Companys publicats en la premsa, retallats i classificats.

~ Targetas a nom de M. & Mme. Lluis Companys, i del " President de la Generalitat ". Paper de cartes amb capçarela de la Generalitat : " El President de la Generalitat de Catalunya saluda … ". Participacions d'una missa celebrada à Paris a la seva memoria als voltants de l'any 1948.

Aquest arxiu, contingut en una maleta de pell de la época bastant usada, havia acompanyat a Lluis Companys al seu exili a France l'any 1939. De llavors ençà no s'havia mogut de la ciutat on va ser arrestat.

Acompagnant aquest conjunt, tan interesant pel seu caràcter historic com per l'acciò politica del seu protagonista, s'afegeix un llibre religiòs titulat " La Vie des Saints " que porta en una commença aixi : " Al moment en que va esser agafat i mès près per els Alamanys, el meu estimat i mai mes oblidat espòs tenia aquest llibre à les mans … ".

Estimation : 5 / 6.000 euros Photographies

Haut de page
Copyright©1999-2003. Bibliorare-Association - Tous droits réservés